impulse.brussels

impulse.brussels

De missies

Het Brussels Agentschap voor de Onderneming werd in 2003 opgericht door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het BAO groeide vervolgens al snel uit tot één van de voornaamste gesprekspartners voor elke startende of ervaren ondernemer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2013 werd het BAO omgedoopt tot impulse.brussels.

Drievoudige opdracht: De organieke opdrachten van impulse.brussels zijn opgesplitst in drie krachtlijnen  :

  1. Het doorgeefluik zijn voor iedereen die in Brussel onderneemt. Bedoeling is dat elke (potentiële) ondernemer snel en makkelijk de concrete informatie terugvindt die hij nodig heeft en ook meteen weet welke publieke of private instelling of organisatie hem verder kan helpen met de verwezenlijking van zijn project.
  2. Aan de innoverende Brusselse ondernemingen en ecosysteem voor groei voorstellen waarin zij know how verwerven, partners kunnen ontmoeten en kunnen genieten van een coaching op maat doorheen hun volledige groeicyclus.
  3. Aan de ondernemers in het algemeen een gerichte begeleiding aanbieden, weliswaar voor een beperkt aantal thema's die niet beschikbaar op de markt zijn.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertrouwt impulse.brussels regelmatig bijkomende opdrachten toe die de economische ontwikkeling van het gewest moeten versterken. impulse.brussels is tevens actief in enkele Europese programma's.

impulse.brussels voert zijn opdrachten uit in functie van de prioriteiten en doelstellingen van de beheersovereenkomst die ze afsloot met de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze meerjarige overeenkomst legt de doelstellingen vast van het agentschap alsook de werkingsmiddelen om deze doelstellingen te bereiken

De beroepen

impulse.brussels is regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s met zeer gediversifieerde profielen :

  • projectcoördinatoren,
  • economisten,
  • juristen,
  • managers,
  • specialisten in milieu en stedenbouw,
  • specialisten in business plannen & business modellen-,
  • enz.

Voor meer info : http://www.abe-bao.be/nl/content/werken-bij-impulsebrussels.

Waarom werken bij ons?

impulse.brussels is ambitieus in zijn doelstelling : wij willen voor de ondernemer de belangrijkste gesprekerspartner zijn die hem/haar bijstaat bij de verwezenlijking van zijn project en het opbouwen van een duurzaam bedrijf. Als u deel uitmaakt van het team van impulse.brussels, zorgt u er elke dag een beetje voor dat ondernemers hun droom kunnen waarmaken. En is dat niet het mooiste beroep ter wereld?

Bovendien zal u actief kunnen zijn in een hele serie domeinen, kan u werken met dynamische collega's en genieten van een aangename en comfortabele werkplek.

Goed om te weten

impulse.brussels staat open voor diversiteit. Het wenst gelijke kansen te bieden aan al wie voor deze functie solliciteert. Vrouwen en mannen, mensen van vreemde afkomst, oud of jong en personen met een handicap zijn welkom.