solliciteren vóór : 31/07/2017
2-3 maanden - 2-3 maanden
Onbetaald
Bachelier
Indéterminé
stagiaire

beknopte beschrijving van de dienst waar de stage plaats zal hebben

Het departement Innovatieve Sectoren groepeert de gewestelijke Clusters en netwerken, die kmo's en andere economische actoren begeleiden in hun ontwikkleing, groei, innovatie en internationalisering:
- LifeTech http://lifetechbrussels.com/
- Green Tech www.greentechbrussels.be/
- Ecobuild www.ecobuild.brussels
- Software http://softwareinbrussels.be/
- Screen http://www.screenbrussels.com/
- Enterprise Europe Brussels http://www.brusselsnetwork.be/
- National Contact Point Brussels voor Horizon 2020 Onderzoek- en Innovatieprogramma www.ncpbrussels.be
- Erasmus for Young Entrepreneurs http://erasmus-entrepreneurs.eu/

project, taken en verantwoordelijkheden

projecten

Doelstelling: het nut van de labelisering van de Gewestelijke Clusters bevestigen en/of alternatieve positioneringsmiddelen voorstellen.
 

 

taken

Kennismaking met de Gewestelijke Clusters en de huidige ESCA-laberlisering.

Grondige analyse van verschillende erkenning/labeliseringssystemen van Clusters op Europees en internationaal niveau.
Vergelijking met het European Secretariat for Clusters Analysis.

Analyse van de stappen die nodig zouden zijn om van een Bronze naar een Silver label te gaan voor de 4 gelabelliseerde Clusters.

Qualitatief en kwantitatief onderzoek over de toegevoegde waarde van zulke systemen.

Presentaties en discussies met de Clusters managers en de Directrice om gemeenschappelijke conclusies te trekken en een actieplan voor te stellen. Als er genoeg tijd is, de eerste acties effectief toepassen.

voorkennis

Basiskennis van
- economische steun aan kmo's
- clustering inclusief of Europees niveau
Sterke analytisch geest, nieuwsgierig, samenvattingscapaciteit, communicatief.

opleidingsniveau

Bachelier

studie :

Wetenschapopen, economische, marketing, Europese zaken, ...