dates du stage : 20/12/2016 - 01/02/2017
te bepalen - te bepalen
Non rémunéré
Bachelier
Indéterminé
CIRB

brève description du service où se déroulera le stage

Bij het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest) steun je mee de informatisering van 60 overheidsdiensten en -administraties. Samen werken wij aan een dynamisch en professioneel imago voor het Gewest. Met meer dan 300 collega’s ICT-specialisten werk je op 5 minuten van het Centraal Station, in het knowhow center van het CIBG, dat al vele jaren sterk groeit. Wij vinden work-life balance en teamwork belangrijk en laten onze experten graag samenwerken en kennis en ervaring uitwisselen met onze jonge beloften.

projet, tâches et responsabilités

projets

In ontvangst nemen, analyseren en afhandelen van evenementen (incidenten, veranderingen, problemen, enz.) in 1ste lijn en zo nodig doorverwijzen naar de 2de lijn of de 3de lijn.

tâches

In ontvangst nemen van aanvragen/incidenten:

 • In ontvangst nemen en registreren van aanvragen/incidenten met betrekking tot de diensten (toepassingen, pc's, randapparatuur, netwerk, enz.) volgens de procedures voor het aannemen van oproepen en het registreren van tickets. 
 •  Incidenten rangschikken naar prioriteit en in de incidentendatabase zoeken naar gelijkaardige incidenten die zich al voordeden en opgelost werden.  
 •  De incidentendatabase (herstart, consolidatie, trendanalyse) alsook van de database met de inventaris van de IT-apparatuur bijwerken.

Analyse & Oplossing:

 • Zoeken naar de juiste oplossing van aangemelde incidenten en ondersteuning verlenen bij vragen over de functionele aspecten van een toepassing voor kantoorautomatisering;  
 •  Zo nodig de 2de lijn contacteren indien het probleem meer geavanceerde kennis vereist of een fysische interventie bij de eindgebruiker. De klant op de hoogte houden van de status van zijn probleem, de mogelijke oplossing en de uitgevoerde ingrepen; 
 •  Zo nodig de eindgebruiker contacteren om nadere informatie te vragen over het incident dat hij gemeld heeft.

prérequis

 • Service desk
 • beheer van het IT park
 • Application Support
 • Gedegen kennis van de Office programma's
 • Gedegen kennis van de ondersteunende diensten
 • Zich inzetten voor zijn job
 • Informatie verwerken
 • Instructies en/of procedures naleven

niveau de formation

Bachelier

fillière / étude :

Opleiding Richitng informatica

Vous devez être connecté pour pouvoir postuler à une offre de stage

je possède déjà un compte

je me connecte

je n'ai pas de compte

créer un compte