VADEMECUM van de regels betreffende "functiewijzigingen" en eventuele aanwervingen van personeelsleden van de overheidsdiensten/instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne

 

Als antwoord op de massale toestroom aan Oekraïners heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een ambitieuze strategie bepaald, gericht op de integratie van personen die tijdelijke bescherming genieten.

Daartoe werd een regionale task force "Brussels Helps Ukraine” opgericht. In dit verband werd talent.brussels verzocht te herinneren aan de bestaande bepalingen waardoor de verschillende gemobiliseerde diensten snel over voldoende personeel kunnen beschikken.

Talent.brussels heeft het vademecum opgesteld om de HR-partnerafdelingen te begeleiden bij de terbeschikkingstelling van hun personeelsleden

 

Bovendien kunnen contractuele aanwervingen in het kader van deze opdracht versneld worden uitgevoerd via Actiris, waarmee u telefonisch, per e-mail of via MyActiris contact kunt opnemen.