De werkcultuur van de Brusselse overheidsdiensten berust op een evenwicht tussen engagement, excellentie en een aangename werkomgeving. Onze cultuur in 10 sleutelwoorden:

  • Dienstverlening: onze kernactiviteit is ten dienste staan van de Brusselse bevolking en ondernemingen.
  • Evenwicht: omdat rijk zijn ook betekent tijd voor jezelf hebben, is het evenwicht tussen privéleven en werk altijd een prioriteit.
  • Resultaatgerichtheid: iedere medewerk(st)er moet alles doen om de vooropgestelde doelstellingen te behalen.
  • Verantwoordelijkheid: We houden op alle strategische en operationele niveaus rekening met de sociale, economische en ecologische uitdagingen.
  • Creativiteit: de zoektocht naar nieuwe oplossingen en innovatieve benaderingen is onze drijfveer.
  • Expertise: we zijn gespecialiseerd in onze materies en zorgen voor een constante update van onze kennis.
  • Diversiteit: we evolueren in een open werkomgeving, waar diversiteit en meertaligheid worden ervaren als een rijkdom.
  • Teamspirit: co-constructie, het delen van kennis, uitwisseling en elkaar helpen maken een groot deel uit van onze gewestelijke cultuur.
  • Samenwerking: om de middelen te delen en good practices uit te wisselen, moedigen we transversale samenwerkingen tussen de verschillende gewestelijke overheidsdiensten aan.
  • Stabiliteit: het Brussels Gewest is een stabiele werkgever met een ervaring van 30 jaar die zich continu ontwikkelt, en elke dag beter wil worden.