Ze stippelen de toekomst van de stad uit. Ze zorgen voor huisvesting, scholen, handelsassen, activiteitenzones. Ze ondersteunen bestaande bedrijven, promoten de opstart van nieuwe activiteiten, maken de grond vruchtbaar voor handels- en andere activiteiten in Brussel. Ze reiken vergunningen uit, bieden ondersteuning via subsidies, professioneel advies en vestigingsfaciliteiten, zowel voor beginners als voor multinationals. Ze tekenen mijn Gewest van morgen uit.

Mijn gewest slaat de hand aan de ploeg.

betrokken instellingen

VIVAQUA is een volledig openbare dienst en staat aan de bron van het drinkwater dat elke dag bij meer dan 2,25 miljoen gebruikers in België uit de kraan stroomt. Het water komt grotendeels uit het Waalse Gewest.

In het Brusselse Gewest levert VIVAQUA drinkwater, neemt het de stand van uw meter op, verstuurt het facturen en onderhoudt het de distributieleidingen en de rioolnetten. Het bestrijdt ook overstromingen en zorgt voor het beheer van een groot deel van de Brusselse regenwaterbekkens.

BRUGEL is de Brusselse reguleringscommissie voor de gas- en elektriciteitsmarkt.

De instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervullen de opdrachten zoals ze voor elk van hen beschreven staan in de specifieke rubriek. Allen samen staan ze ten dienste van de Brusselaars en anderen die het gewest aandoen.

Brussel Stedenbouw en Erfgoed, opgericht op 7 juli 2017, is een zelfstandige gewestelijke overheidsdienst die werkt aan de coherente en harmonieuze ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven is een overheidsagentschap dat voortvloeit uit de samenvoeging van drie instellingen op 1 januari 2018: atrium.brussels, Brussel Invest & Export en impulse.brussels. De handelsnaam ervan is “Hub.brussels”. Deze naamloze venootschap van publiek recht met sociaal oogmerk werd in juli 2017 opgericht. Deze heeft als opdracht Brusselse ondernemingen en handelszaken te adviseren en begeleiden bij hun economische ontwikkeling, zowel in Brussel als in het buitenland. 

Innoviris is het Brussels Instituut voor wetenschappelijk onderzoek. Het instituut heeft als taak onderzoek, ontwikkeling en innovatie te ondersteunen en te stimuleren via de financiering van vernieuwende projecten van Brusselse ondernemingen en onderzoekscentra.

Het Brussels Planningsbureau is opgericht door de ordonnantie van 29 juli 2015 van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

perspective.brussels (Brussels Planningsbureau) groepeert de verschillende administraties en eenheden die belast zijn met de statistiek, de socio-economische kennis en de strategische en verordenende planning van het grondgebied:

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) verenigt de vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de social-profitsector en de werknemers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Haven van Brussel is de havenautoriteit en de beheerder van de waterweg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar doelstelling is de ontwikkeling en de exploitatie van het havendomein, de bevordering van het watergebonden transport de meeste milieuvriendelijke transportmodus), de ontwikkeling van de tewerkstelling, de uitbreiding van het havendomein, en voorts ook bijdragen tot de mobiliteit.

GOB

Het gewestelijk beleid op samenhangende, efficiënte en transparante wijze voorbereiden en uitvoeren om de Brusselse burgers en ondernemingen een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden in een context van duurzame ontwikkeling en met inachtneming van de waarden die zijn opgenomen in de ethische code, door zijn opdrachten te verrichten via een verantwoordelijk, soepel, dynamisch en flexibel beheer van zijn besturen.