Ze sturen het beleid inzake Brusselse sociale huisvesting in goede banen. Ze adviseren, financieren en controleren lokale verenigingen voor sociale huisvesting, sociale woonbureaus. Ze verwerven terreinen om sociale woningen op te bouwen.

Ze documenteren de wetgeving en bouwtechnieken om van Brussel een pioniersstad inzake openbare passiefbouw te maken.

Ze zetten zich in om de milieuprestaties van de Brusselse woningen te verbeteren.

Ze promoten renovatie, verfraaiing, reiniging van gevels, bewoonbaarheid, zodat alle Brusselaars kunnen genieten van een kwaliteitswoning.

Mijn Gewest,... sleutel in de hand.

betrokken instellingen

De instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervullen de opdrachten zoals ze voor elk van hen beschreven staan in de specifieke rubriek. Allen samen staan ze ten dienste van de Brusselaars en anderen die het gewest aandoen.

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) wil in de eerste plaats huurwoningen toegankelijk maken voor personen met een gemiddeld, bescheiden en sociaal inkomen.

GOB

Het gewestelijk beleid op samenhangende, efficiënte en transparante wijze voorbereiden en uitvoeren om de Brusselse burgers en ondernemingen een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden in een context van duurzame ontwikkeling en met inachtneming van de waarden die zijn opgenomen in de ethische code, door zijn opdrachten te verrichten via een verantwoordelijk, soepel, dynamisch en flexibel beheer van zijn besturen.

citydev.brussels is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze staat in voor de stadsontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) via vastgoedprojecten.