Ze zorgen voor een betere aanwezigheid op straat van hulp- en vaststellingsagenten. Ze zijn de ogen en oren van de stad, en begeleiden mensen in de problemen. Ze waken erover dat de gebouwen en manifestaties waar hun medeburgers aanwezig zijn, zo veilig mogelijk zijn. Ze interveniëren heel professioneel en efficiënt bij ongevallen, brand, verdrinking, onpasselijkheid.

Ze staan kinderen bij via huiswerkschool, buitenschoolse activiteiten, stages, creatieve en leuke activiteiten. Ze beschermen, verzorgen, genezen en redden Brusselaars, elke dag.

Mijn Gewest... met de hand op hart!

Mijn Gewest is in goede handen.

betrokken instellingen

Brusafe is de gegeven naam aan de regionale school voor Veiligheids-, Preventie en hulpdienstberoepen. Deze regionale vereniging brengt de Gewestelijke en Intergemeentelijke Politieschool, het Brussels Brandweeropleidingscentrum, het Opleidingsinstituut voor Dringende Medische Hulp en een deel van de Regionale School voor Openbaar Bestuur samen.

Brusafe is onder andere:

safe.brussels (BPV) vervult een centrale rol in de coördinatie van de verschillende operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op schaal van het Gewest : de instelling zorgt voor samenhang en complementariteit door hen samen te brengen binnen werkgebieden als civiel crisisbeheer (politiezones en civiele veiligheidsdiensten), ondersteuning van de politieopleiding.

De instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervullen de opdrachten zoals ze voor elk van hen beschreven staan in de specifieke rubriek. Allen samen staan ze ten dienste van de Brusselaars en anderen die het gewest aandoen.

De DBDMH is verantwoordelijk voor brandbestrijding, eerste hulp aan zieken of gewonden en hun vervoer naar ziekenhuizen. De DBDMH staat ook in voor de hen toevertrouwde opdrachten inzake civiele bescherming