Ze zorgen voor een betere aanwezigheid op straat van hulp- en vaststellingsagenten. Ze zijn de ogen en oren van de stad, en begeleiden mensen in de problemen. Ze waken erover dat de gebouwen en manifestaties waar hun medeburgers aanwezig zijn, zo veilig mogelijk zijn. Ze interveniëren heel professioneel en efficiënt bij ongevallen, brand, verdrinking, onpasselijkheid.

Ze staan kinderen bij via huiswerkschool, buitenschoolse activiteiten, stages, creatieve en leuke activiteiten. Ze beschermen, verzorgen, genezen en redden Brusselaars, elke dag.

Mijn Gewest... met de hand op hart!

Mijn Gewest is in goede handen.

betrokken instellingen

Brussel Preventie & Veiligheid

BPV vervult een centrale rol in de coördinatie van de verschillende operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op schaal van het Gewest : de instelling zorgt voor samenhang en complementariteit door hen samen te brengen binnen werkgebieden als civiel crisisbeheer (politiezones en civiele veiligheidsdiensten), ondersteuning van de politieopleiding.

Overheidsdiensten en de ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervullen de opdrachten zoals ze voor elk van hen beschreven staan in de specifieke rubriek. Allen samen staan ze ten dienste van de Brusselaars en anderen die het gewest aandoen.

Brandweer van Brussel

De DBDMH is verantwoordelijk voor brandbestrijding, eerste hulp aan zieken of gewonden en hun vervoer naar ziekenhuizen. De DBDMH staat ook in voor de hen toevertrouwde opdrachten inzake civiele bescherming