Onze website bevat zowel de statutaire als contractuele vacatures binnen het Brussels Gewest. Heb je in ons aanbod je droomjob gevonden? Lees dan hieronder hoe je kan solliciteren.

Wanneer je voor een statutaire functie solliciteert, dien je een vergelijkende selectieprocedure te doorlopen die deels plaatsvindt bij onze partner Selor, het selectiebureau van de federale overheid, en deels bij talent.brussels zelf. Die procedure ziet er zo uit:

1. Profiel aanmaken

Maak eerst een online profiel aan op de Selor-website, die dient als platform voor informatie-uitwisseling en opvolging van de kandidaten. talent.brussels screent je profiel om na te gaan of je voldoet aan de vereiste deelnemingsvoorwaarden en toegang krijgt tot de selectie.

2. Generieke proeven

Selor organiseert het eerste deel van de statutaire selectieprocedures voor de Brusselse overheidsinstellingen. Indien je aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, leg je eerst generieke proeven af om te bewijzen of je al dan niet over de nodige competenties beschikt om op het betreffende functieniveau bij de Brusselse overheid te werken. Het gaat hier om pc-tests die plaatsvinden bij Selor zelf. Meer informatie over de tests vind je op hun website.

3. Functiespecifieke proef

Als je slaagt voor de generieke proeven, leg je indien nodig een tussentijdse functiespecifieke proef af. Hier testen we of je over de nodige competenties beschikt om de betreffende functie naar behoren uit te oefenen. Welke test(s) je hiervoor moet afleggen en de locatie ervan hangen af van de functie.

4. Interview

De beste kandidaten die overblijven, dienen als laatste stap een interview af te leggen. Het interview wordt door talent.brussels georganiseerd, in samenwerking met de rekruterende instelling. Welke competenties en proeven hierbij gepaard gaan, verschilt ook hier naargelang de job. In het interview peilen we ook naar je motivatie.

Meer informatie over de exacte tests, competenties, locaties en termijnen vind je steeds terug in de betreffende vacature onder het luik “Screeningsprocedure” en “Profiel”.