Sinds zijn oprichting in 2018 is een van de opdrachten van talent.brussels de coördinatie van het Observatorium van de Gewestelijke Publieke Werkgelegenheid, onder de naam talentAnalytics.brussels.  

Dit observatorium, dat deel uitmaakt van het departement Strategie en Organisatie, heeft tot doel de regering en het management informatie te verstrekken over de situatie en de toestand van de werkgelegenheid bij de Brusselse openbare instellingen, met name om het Brussels beleid inzake openbaar ambt en de besluitvorming te ondersteunen.   

Meten = weten   

TalentAnalytics.brussels wordt in vier polen georganiseerd en monitort:  

  • Human resources (jaarverslag van het Observatorium van de Gewestelijke Publieke Werkgelegenheid – talentAnalytics.brussels , thematische studies)   
  • Personeelsplannen (begrotingsgegevens, opvolging van de indicatoren, ondersteuning van de besluitvorming)   
  • Diversiteit (analyse en monitoring van de diversiteitsgegevens om bij te dragen tot de ontwikkeling van het overheidsbeleid op dit gebied)   
  • Tewerkstelling in de overheid  

Zin om de laatste rapporten van talentAnalytics.brussels te doorbladeren?

Voor vragen of opmerkingen staat het team Strategie en Organisatie van talent.brussels tot uw beschikking via strategie@talent.brussels