Ze bieden tal van alternatieven om Brussel te ontlasten van de verkeersdrukte. Ze zorgen ervoor dat allerlei handelswaar en extra zwaar afval (auto’s, oud metaal, werfafval, etc.) over het water vervoerd kan worden. Ze waken erover dat de openbare parkeerruimte verdeeld wordt. Ze houden een oogje in het zeil op de wegen en regelen het verkeer.

Ze laten bussen, trams en metro’s rijden, maar herstellen en onderhouden ze ook. Ze concipiëren en vergemakkelijken de (intermodale) mobiliteit van de toekomst, waarbij de fiets, het openbaar vervoer, gedeeld autorijden en te voet gaan met elkaar gecombineerd worden. Ze zorgen voor signalisatie, zodat iedereen zich veilig kan verplaatsen. Ze gooien zout op de wegen, zodat we ook kunnen rijden wanneer het vriest.

Mijn Gewest heeft een handje weg van mobiliteit!

betrokken instellingen

De instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervullen de opdrachten zoals ze voor elk van hen beschreven staan in de specifieke rubriek. Allen samen staan ze ten dienste van de Brusselaars en anderen die het gewest aandoen.

De MIVB is de grootste Belgische openbaarvervoeronderneming in een stadsomgeving. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 12 randgemeenten. Haar missie is een mobiliteitsoplossing aanbieden dat zo juist mogelijk is aangepast, met een competitieve verplaatsingstijd en voor een toegankelijke prijs binnen bevredigende veiligheids- en comfortcondities...

 

parking.brussels is een jonge dynamische overheidsinstelling. Ons doel is de parkeerregels in het hele Brusselse Gewest te harmoniseren in samenwerking met de 19 gemeenten, met het oog op de verbetering van de mobiliteit.