Ze maken rekeningen op en controleren de begrotingen. Ze zamelen het geld in en zorgen ervoor dat het overheidsgeld uitgegeven wordt volgens de regels en de wet. Ze beheren en passen op op de middelen van de regio en stellen zich garant voor de begrotingsevenwicht. Ze beheren de thesaurie en de schulden. Ze controleren hoe ons geld besteed wordt.

Mijn regio in nette handen.

betrokken instellingen

De instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervullen de opdrachten zoals ze voor elk van hen beschreven staan in de specifieke rubriek. Allen samen staan ze ten dienste van de Brusselaars en anderen die het gewest aandoen.

Een goed gewestelijk beleid kan alleen maar gevoerd worden met de nodige financiële middelen. Daarom besliste de Brusselse Regering om in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest een eigen belastingadministratie op te richten.

Door de fiscale inkomsten in eigen beheer te nemen, kon het Gewest op termijn zelf een doordacht fiscaal beleid uitbouwen en fiscale maatregelen nemen. Uit de verschillende staatshervormingen bleek bovendien dat de gewestelijke bevoegdheden in de toekomst sterk zullen toenemen, wat de nood naar fiscale autonomie alleen maar vergrootte.

GOB

Het gewestelijk beleid op samenhangende, efficiënte en transparante wijze voorbereiden en uitvoeren om de Brusselse burgers en ondernemingen een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden in een context van duurzame ontwikkeling en met inachtneming van de waarden die zijn opgenomen in de ethische code, door zijn opdrachten te verrichten via een verantwoordelijk, soepel, dynamisch en flexibel beheer van zijn besturen.