Ze maken rekeningen op en controleren de begrotingen. Ze zamelen het geld in en zorgen ervoor dat het overheidsgeld uitgegeven wordt volgens de regels en de wet. Ze beheren en passen op op de middelen van de regio en stellen zich garant voor de begrotingsevenwicht. Ze beheren de thesaurie en de schulden. Ze controleren hoe ons geld besteed wordt.

Mijn regio in nette handen.

betrokken instellingen

De instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervullen de opdrachten zoals ze voor elk van hen beschreven staan in de specifieke rubriek. Allen samen staan ze ten dienste van de Brusselaars en anderen die het gewest aandoen.