Ze ontwikkelen applicaties en sites waardoor de burger in virtuele dialoog kan treden met de administraties (irisbox, fix my street, etc.). Ze bieden gratis wifi in de ‘urbizone’. Ze verbinden scholen met elkaar. Ze ontwikkelen internetapplicaties en websites voor de gemeenten en administraties. Ze zijn de koningen van het net. Ze adviseren en helpen instellingen competitief te blijven inzake technologie. Ze waken er nauwgezet over dat informatie die de burger aanbelangt verzameld en beschermd wordt.

Mijn Gewest binnen handbereik. Mijn gewest 'hands free'.

betrokken instellingen

De instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervullen de opdrachten zoals ze voor elk van hen beschreven staan in de specifieke rubriek. Allen samen staan ze ten dienste van de Brusselaars en anderen die het gewest aandoen.

GOB

Het gewestelijk beleid op samenhangende, efficiënte en transparante wijze voorbereiden en uitvoeren om de Brusselse burgers en ondernemingen een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden in een context van duurzame ontwikkeling en met inachtneming van de waarden die zijn opgenomen in de ethische code, door zijn opdrachten te verrichten via een verantwoordelijk, soepel, dynamisch en flexibel beheer van zijn besturen.